Opening van Strand IJburg op 13 mei 2023 en de strandmarkt.
Het mooie weer trok veel bezoekers die ook bij de IJburgdoejemee stand kwamen kijken en vragen wat we zoal ondernemen. Ons bewoners initiatief wordt positief ontvangen en nieuwe deelnmers hebben zich ingeschreven voor nieuws en bijeenkomsten.

strandeiland